ร้อยเอ็ด- นายกอบต.โนนรัง!!! ช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย!! น้ำท่วมขัง!!

ร้อยเอ็ด- นายกอบต.โนนรัง!!! ช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย!! น้ำท่วมขัง!!

เมื่อเวลา 08.30 น.. วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังพร้อมด้วย รองนายก ตำบลโนนรังและเจ้าหน้าที่อบต.ทุกภาคส่วน ในพื้นที่ ลงพื้นที่พบปะ ผู้ที่ได้รับความ เสียหายจากอัคคีภัยได้มอบปัจจัยและพัดลมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

***พร้อมติดตามต่อเนื่อง ที่บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังได้ สนับสนุนหิน ผ้าเขียวม้วนใหญ่และมอบเงินค่าเครื่องดื่มให้กับผู้นำชุมชน บ้านค้อหมู่ที่ 6 และคณะกรรมการหมู่บ้านให้ดูแลและ บูรณาการงานในชุมชนเพื่อชุมชนชาวตำบลโนนรัง

ณ บ้านค้อหมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด