ร้อยเอ็ด…โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

ร้อยเอ็ด…โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ และพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธี
นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคร่าชีวิตคนไทย 54,000 คนต่อปี (เฉลี่ย 6 คนต่อชั่วโมง) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดอันดับ 3 รองจากมะเร็ง และอุบัติเหตุ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คือ ภาวะที่หัวใจหยุดการส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอย่างทันที ผู้ที่เกิดอาการจะหมดสติภายใน 10 วินาที และเนื้อสมองจะเริ่มเสียหายภายในระยะเวลา 4 นาทีจากอาการขาดเลือด ความน่ากลัวของภาวะอาการนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคหัวใจหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ และไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า
ในประเทศไทย ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาลนั้นสามารถพบได้ใน สัดส่วนประมาณ 30 – 40 % ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทั้งหมด อาจเกิดขึ้นที่บ้าน ในสถานที่สาธารณะ หรือในที่ทํางานของผู้ป่วยก็ได้ หากมีเครื่อง AED อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ควรนําเครื่อง AED มาติดที่ผู้ป่วย เพื่อให้เครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และทําการช็อกไฟฟ้าหัวใจหากสามารถช็อกไฟฟ้าได้ กระบวนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเหล่านี้ควรเริ่มดําเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย อาจทําให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยลดลงได้มากถึง 10 %

สภากาชาดไทยได้เห็นถึงความสำคัญของ ปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ สภากาชาดไทย ในการจัดทำโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ภายใต้โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทย ทุกคน โดยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1,100 เครื่อง เพื่อบริจาค ส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรไปยังส่วนภูมิภาคต่อไป โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรร จำนวน 21 เครื่อง
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการ โครงการสนับสนุนฝึกอบรมและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 843/2564 ได้มีมติจัดสรรเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 21 เครื่อง ให้แก่หน่วยงานและสถานที่ ดังรายนามต่อไปนี้ . ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด สวนสาธารณะบึงพลาญชัย สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล สถานีขนส่งผู้โดยสารร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสุวรรณภูมิสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเกษตรวิสัย สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสลภูมิ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ร้อยเอ็ด ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ร้อยเอ็ดที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ตลาดสดทุ่งเจริญ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สนามกอล์ฟค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

////
ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด