ราชบุรี/นายประยงค์ จันทเต็งนายอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี ขอขอบคุณ กำนัน ต ปากช่อง พร้อมด้วยทีมงาน ผญบ/ผชฯ ที่มาช่วยกันอยู่เวรดูแลความปลอดภัยในงานสักการะฉลองพลับพลาที่ประทับแห่งใหม่ ของเสด็จพ่อ ร 5 หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง

ราชบุรี/นายประยงค์ จันทเต็งนายอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี ขอขอบคุณ กำนัน ต ปากช่อง พร้อมด้วยทีมงาน ผญบ/ผชฯ ที่มาช่วยกันอยู่เวรดูแลความปลอดภัยในงานสักการะฉลองพลับพลาที่ประทับแห่งใหม่ ของเสด็จพ่อ ร 5 หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง วันแรก ระหว่าง 27 กพ 62-8 มีค 62 โดยกำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์จำลองเหมือนในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 62 เวลา 0729 น และเวลา 1700น

พิธีรำถวายสักการะของกลุ่มชาติพันธุ์ /นักเรียน จากหลายอำเภอ อาทิ ชุดไทยทรงดำ หัวเขาจีน ต ห้วยยางโทน ชุดไทยเขมร ไท-โยนก ต บ่อกระดาน อ ปากท่อ ชุดไทยรามัญ (มอญ) นครชุมน์ ชุดรำลาวเวียง ลาวพรวน ต สวนกล้วย ต ท่าผา ชุดรำบาสโลบ ต เบิกไพร อ บ้านโป่งฯลฯ ต่อด้วย ร่วมรำวงย้อนยุค ประชัน 2 คณะ วงน้ำตาลเมืองเพชร ปะทะ วงดวงพร อเมซิ่ง พร้อมรับทานอาหารร่วมกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี จงรักภักดี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน