อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนสายหลักสายรอง

อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนสายหลักสายรอง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนสายหลักสายรอง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง /ผอ.ศอ.จอส. 904 วปร.อำเภอสอง เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสา ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ด้วยการร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ ถนนบ้านเตาปูน หมู่ที่ 10 ตำบลเตาปูน ถึงแยกบริเวณบ้านนาไร่เดียว ตำบลเตาปูน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลเตาปูนร่วมกิจกรรม จำนวน 153 คน