อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 48 คน บริเวณถนน และพื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ทำให้ถนนภายในหมู่บ้าน มีความสะอาด เรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้ประชาชนสัญจรสะดวก อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน