ขอนแก่น- ร.8 จัดการสอบประเมินผลความรู้นายทหารประทวน เหล่า ร. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ขอนแก่น- ร.8 จัดการสอบประเมินผลความรู้นายทหารประทวน เหล่า ร. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ที่ค่ายศรีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหารราบที่ 8 โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร เสธ.ร.8 เป็นผู้แทน พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผบ.ร.8 ดำเนินการจัดการสอบประเมินผลความรู้นายทหารประทวน เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (Pretert)

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกำลังพลนายทหารประทวนก่อนการสอบประเมินผลความรู้นายทหารประทวน เหล่าทหารราบ ระดับนายสิบชั้นต้น และระดับนายสิบอาวุโส ณ ห้องอบรม กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 8 เพื่อวัดผลความรู้ในการใช้หลักฐานประกอบการครองอัตราสูงขึ้น และความก้าวหน้าในการรับราชการต่อไป

ภาพ: ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว: ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)