พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ไถ่ชีวิตโค – กระบือ ประมาณ 500 กว่าตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบื้องหลัง…..

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น.

” พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ไถ่ชีวิตโค – กระบือ ประมาณ 500 กว่าตัวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้รอดพ้นจากความตายจากโรงฆ่าสัตว์และมอบโค-กระบือให้ธนาคารโคกระบือดูแล ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใต้ร่มเมตตาบารมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ )เพื่อเมตตาดูแลจนกว่าจะสิ้นอายุขัยธรรมชาติต่อไป ”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทป การไถ่ชีวิต โค-กระบือ คือ รูปแบบหนึ่งในการทำบุญ สร้างกุศลใหญ่ โดยการบริจาคเงินเพื่อซื้อชีวิตของโคกระบือให้ได้อยู่ต่อบนโลกใบนี้ นั้นจะทำการบริจาคผ่านโครงการหรือตัวแทนหรือเจ้าภาพต่างๆ เป็นหลักโดยพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ได้ไถ่ชีวิตโค – กระบือประมาณ 500 กว่าตัวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดยมอบให้ธนาคารโคกระบือ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงปกป้องรักษาพร้อมครอบครัวและญาติมิตรทั้งหลาย ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ขอให้มีความสุข ขอให้พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ขอให้โรคภัยไข้เจ็บอย่ามาเบียดเบียน ขอให้มีอายุที่ยืนยาว คิดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาโดยเร็ว ขอให้มีความสุขกายสุขใจ เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดไป

อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ที่ได้ไถ่ชีวิตโค – กระบือมามากกว่า 500 ตัวรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาอย่างละเอียดออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกคุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก