เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีตส.ส.ร้อยเอ็ดหลายสมัยลงพื้นที่ดูถนนมีปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนต.มะอึ อ.ธวัชบุรีเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีตส.ส.ร้อยเอ็ดหลายสมัยลงพื้นที่ดูถนนมีปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนต.มะอึ อ.ธวัชบุรีเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

เมื่อวันนี้ 30 พค 62 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีตส.ส.ร้อยเอ็ด หลายสมัย เดินทางไปร่วมงานได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องบ้านดอนแคน-ดอนศรีเมือง ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี ถึงความลำบากในการสัญจร ก็เลยประสาน ส.จ.จักกริช/ส.จ.พิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ ส.จ.อำเภอธวัชบุรี ได้รับแจ้งตอนนี้ได้รับงบประมาณเรียบร้อย เลยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านและร่วมกันถอนกล้าที่พี่น้องมาดำไว้

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-