พังงา – ถวายใบโฉนดที่ดินให้กับวัดสามัคคีธรรม อ.คุระบุรี เจ้าอาวาสเผย หลังจากยื่นขอมาตั้งนานมากนับเป็นเวลา 49 ปี

พังงา – ถวายใบโฉนดที่ดินให้กับวัดสามัคคีธรรม อ.คุระบุรี เจ้าอาวาสเผย หลังจากยื่นขอมาตั้งนานมากนับเป็นเวลา 49 ปี

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสามัคคีธรรม ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี ในพิธีมอบโฉนดที่ดินถวายวัดในจังหวัดพังงา โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2565 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนด โดยมี นาย สมดาว โลหกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา เป็นประธานฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา, นายภูวเรศ ขุมทอง ผู้ประสานงานเรื่องขอออกโฉนดให้กับวัดต่างๆและพื้นที่ธรณีสงฆ์ในจังหวัดพังงา , บุตร ,หลาน, คุณปู่ชื่น มีนวล อดีตกำนัน(ผู้ล่วงลับ)ตำบลคุระ ผู้มอบที่ดินสร้างวัดฯ ได้นำใบโฉนดที่ดิน วัดสามัคคีธรรม จำนวน เนื้อที่ 35 ไร่เศษ ออกให้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 มาถวายวัดมอบให้ พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาส วัดสามัคคีธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา(รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา) ภายในอุโบสถ ซึ่งมีบุตร, หลาน, คุณปู่ชื่น มีนวล อดีตกำนัน(ผู้ล่วงลับ)ตำบลคุระ เป็นผู้มอบที่ดินสร้างวัดฯ เมื่อปี พ ศ.2516 ที่บริจาคที่ดิน จนมาถึงปัจจุบัน นับได้ 49 ปีแล้ว พิธีการถวายโฉนดในครั้งนี้ พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม ได้จัดทำพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ขั้นตอนสุดท้ายพระสงฆ์ พร้อมด้วย ประธานฯและคณะร่วมบุญ ญาติๆ ผู้ที่บริจาคที่ดิน ได้นำใบโฉนดที่ดิน ออกมาเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ

ร.ต.ต.ชนาวุธ มีนวล ญาติฯผู้บริจาคมอบที่ดินสร้างวัดสามัคคีธรรม กล่าวว่า ในนามลูก หลาน คุณปู่ชื่น มีนวล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินที่ทำเอกสารที่ดินให้กับทางวัดได้สำเร็จ ทางวัดได้รับโฉนดในวันนี้ ทางญาติรอคอยมานานถึง 49 ปี โดยทางคุณปู่ได้อุทิศที่ดินให้กับวัดตั้งแต่ปี 2516 แต่ก็ติดปัญหาหลายเรื่อง แต่ปัจจุบันนี้ได้เอกสารที่ดินเป็นที่แล้วเสร็จ ทำให้มีความปราบปลื้มปิติมาถึงครอบครัวมีนวลและชาวอำเภอคุระบุรี โดยวันนี้หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการมอบโฉนดที่ดินก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดี เมื่อแก้ปัญหาหลายเรื่องหลายราวไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่มาอาศัยในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่ได้จัดการอะไรให้เป็นการถูกต้อง ซึ่งต่อจากนี้ไปทางชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณก็จะได้เข้ามาร่วมพัฒนาวัดต่อไป

นาย สมดาว โลหกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และอธิบดีกรมที่ดิน ได้เร่งโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน้น วัด, มัสยิด,ที่อาศัย ของประชาชน โดยขณะนี้แผนการเดินสำรวจของจังหวัดพังงามีเป้าหมายจำนวนกว่า500 กว่าแปลงทางช่างเดินสำรวจ ได้มีการออกโฉนดให้กับประชาชน 630 แปลง และเป็นโฉนดที่ดินของวัดจำนวน 5 แปลงมีมัสยิดอีก 1 มัสยิด ซึ่งการเดินสำรวจในครั้งนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลและอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ความสำคัญ เรื่องการแก้ปัญหาที่ดินเป็นอย่างมากสำหรับในปีงบประมาณหน้า พ.ศ.2566 ทางรัฐมนตรีมหาดไทยได้มีประกาศให้มีการเดินสำรวจใน 69 จังหวัด ซึ่งจะมีจังหวัดพังงาในปีหน้าอีกครั้ง โดยจังหวัดพังงาจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับประชาชนและวัดต่างๆ

พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดวามัคคีธรรม ,เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา(รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา) กล่าวว่า ทางวัดมีความรู้สึกยินดีและเป็นมงคลอย่างยิ่ง ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินของวัด พร้อมกับให้พรเจ้าหน้าทุกท่านที่ช่วยเร่งรัดทำโฉนดให้กับวันจำสำเร็จ ติดดาว คนดีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ทำงานเสียสละ ทุ่มเท ทั้งกายและใจ จนงานลุ ล่วง สำเร็จ เป็นการรอคอยที่ยาวนาน ถึง 49 ปี กว่ามาถึงวันนี้ ขอผลบุญจึงเกิดแก่ บุตร หลาน ผู้บริจาคที่ดิน มอบให้สร้างวัด เจ้าหน้าที่ดินทุกคน