ยโสธร”สภ.กุดชุม ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน ดีเจ.วิทยุ ร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน”

ยโสธร”สภ.กุดชุม ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน ดีเจ.วิทยุ ร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน”

วันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 18.30 น. พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ โพธิ์กราน ผกก.สภ.กุดชุม นำข้าราชการตำรวจ ออกบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านกฏหมายจราจร ด้านการป้องกันภัยอาชญากรรมทางมือถือ ในกิจกรรม “ลานบ้าน ลานธรรม ต้านภัยอาชญากรรม” ร่วมกับคณะวิทยากร เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย ดีเจ.สาวน้ำฝน ดีเจ.สาวคอนสาย ดีเจ.พลากร แก้วขวัญข้า และท่านกำนัน ตำบลห้วยแก้ง ตามยุทธศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านหัวนา ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

โดยมี นายนิรมิต อุปรา ผญบ.หัวนา อำนวยความสะดวกพื้นที่จัดกิจกรรม
พร้อมนี้ ชาวบ้านได้จัดแสดง ฟ้อนรำย้อนยุค เพื่อแสดงถึงประเพณีการต้อนรับ และให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้มาเยือน และเป็นเกียรติ ร่วมถ่ายภาพ กับชาวบ้านด้วยความประทับใจ และมอบไข่ไก่ใว้ใช้บริโภคในครัวเรือน สร้างสุข สร้างสังคม ระดมความคิด เพื่อพัฒนาชุมชน

///พลากร แก้วขวัญข้า ยโสธร รายงาน