พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผอ ศอ.จอส.มทบ.๓๗ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา มทบ.๓๗ จำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผอ ศอ.จอส.มทบ.๓๗ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา มทบ.๓๗ จำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด, ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธาน ณ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย มีส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย