ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมือง จว.ช.ร.

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมือง จว.ช.ร.

*********************************
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66, 0900 พล.ต ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จาก ร้อย สห.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระธาตุดอยจอมทอง และร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย