กลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่าลเวือะ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า

กลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่าลเวือะ
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอแม่ลาน้อย ไปเป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนาธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ที่บ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทางคณะกรรมการกลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่าลเวือะ(ลัวะ)จัดขึ้น ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หมู่บ้าน มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตลอดจนนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้อย่างมากหน้า
โดยคณะกรรมการจัดเป็นรูปขบวนในลักษณะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าอย่างสวยงามยาวกว่าหนึ่ง กม.พร้อมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ การแสดงศิลป์ร่ายรำดาบป้องกันตัวของผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมขบวนประมาณ 500 คนจำนวน 10 หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) โดยนายณัฐพงษ์ ไผ่พันธุ์พฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้านละอูบหมู่ที่ 6 กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ วัสถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ให้เป็นที่รู้จักและร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนลเวือะในประเทศไทย เพื่อให้ประชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ที่มีความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรมและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการที่ดีของชุมชนเผ่าละลเวือะ ( ลัวะ)
ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พบกับนายมานพ คีรีภูวดล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อเชียงใหม่พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธ์ที่มาร่วมงาน พร้อมได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมที่จะลงสมัครสู้ศึกในครั้งนี้ถึงร้อยเปอร์เซนต์

ในส่วนของพรรคก้าวไกลจะส่งผู้สมัคร สส.เขต ทั้ง 5 เขตในเครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์พื้นเมืองลเวือะตามที่เขาได้ติดตามการอภิปลายในสภาในประเด็นที่สนใจ ตบท้ายด้วยสโรแกน การเมืองดี ปากท้องดี และทุกคนการมีอนาคต ร่วมถึงพี่น้องชาติพันธ์ที่มีในประเทศไทย ในส่วนพี่น้องชาติพันธ์ส่วนหนึ่งได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฯไปคะเนื่องจากเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนอยู่แล้ว สำหรับจะเลือกพรรคหรือตัวคนนั้นกำลังศึกษาหาข้อมูลนโยบายของแต่ละฝ่ายอยู่ว่าจะเลือกแบบไหน ในส่วนของ ตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทน ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ รู้หน้าที่รับผิดชอบ และเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะชาวลเวือะ ละว้า ของเรา.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพ – ข่าว