ศรีสะเกษ !! ดร.จุ๋ม คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาขนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! ดร.จุ๋ม คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาขนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่บ้านกู่ ตำบลกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา นายภูมิสิทธิ์ มาประจง คณะทำงานของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีรัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นเปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพ.ต.สราวุธ ศรีวัง ปลัด อบต.กู่ นายมัย สังบัวดง ผู้ใหญ่บ้านสามขา และประชาชนชาวบ้านสามขา ร่วมให้การต้อนรับและนำสำรวจขุดเจาะหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีเป้าหมายในพื้นที่รอบหมู่บ้านกู่ โดยได้การสนับสนุนวิทยากรสาธิตการขุดเจาะหลุมธนาคารน้ำใต้ดินจากนางแรม เขตนิมิตร อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการอบรมชลกรชุมชนรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการของนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่หมู่บ้านกู่ ตำบลกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ มีน้ำใต้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ร่องส่งน้ำรอบหมู่บ้านกู่ไม่มีขัง ไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ไม่มีลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านกู่ อำเภอปรางค์กู่ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา (ดร.จุ๋ม) คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการเปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการสนับสนุนจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีรัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเปิดเป็นแห่งแรกที่บ้านกู่ ตำบลกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และจะขยายผลการดำเนินโครงการนี้ให้คลอบคุมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความร่วมมือจากนายมัย สังบัวดง ผู้ใหญ่บ้านสามขา คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านสามขา ร่วมกันเสียสละบริจาคเงินทุนจากการเลิกซื้อหวยจำนวน 2 ครั้ง สมทบทุนซื้อวัสดุจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์ที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาขน ขอให้แจ้งความจำนงค์ไปที่ ดร.จุ๋ม ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ ดร.สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา

***************
ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ