ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

**********************************
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66, 0830 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จาก ร้อย.สห.มทบ.37 ทำการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 1,800 ซีซี ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย