จังหวัดราชบุรีมอบประกาศเชิดชูเกียรติพลเมืองดี

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีมอบประกาศเชิดชูเกียรติพลเมืองดี
เช้าวันนี้(27 ก.พ.2562) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติพลเมืองดีให้กับนางบุญตา บุตรขวัญ ซึ่งเป็นพลเมืองดี ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บริเวณข้างซุ้มวัดพญาไม้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบพบเงินในกระเป๋ามีเงินอยู่จำนวน32,000บาทจึงนำเงินดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของมารับคืนไปแล้ว ทางจังหวัดราชบุรีเห็นความสำคัญนับเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องจึงได้ทำพิธีมอบเกียรติเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติพลเมืองดีพร้อมเงินจำนวนหนึ่งแก่นางบุญตา บุตรขวัญ ในครั้งนี้

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน