ตราด/คลองใหญ่โรงเรียนบ้านคลองจากจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ยากจนคนพิเศษแบบมีเงท่อนไขภายใต้การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตราด/คลองใหญ่โรงเรียนบ้านคลองจากจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ยากจนคนพิเศษแบบมีเงท่อนไขภายใต้การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่อาคารสีชมพูโรงเรียนบ้านคลองจาก นายสมชาย ศรีสรวล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองจากให้การต้อนรับนายอาภากร เจริญผล นายกอบต.คลองใหญ่ เลขานุการ อบต.นายยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านคลองจาก ร่วมด้วยคณะครูอาจารย์ได้ให้การต้อนรับโดย โดยมีนายอาภากร เจริญผล นายกอบต. คลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 33 ชุด ให้กับนักเรียนที่ยากจนคนพิเศษแบบนี้เงื่อนไขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 33 ชุด ซึ่งทางโรงเรียนบ้านคลองจากเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ให้นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่เป็นประธานในการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่นักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ยากจนคนพิเศษแบบมีเงท่อนไขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ต่อไป/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงานพื้นที่คลองใหญ่ ตราด