ทหารเรือมาแล้ว นำสารไอโอดีนจากทะเลสู่ดอย เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการ ตามโครงการพระราชดำริ

ทหารเรือมาแล้ว นำสารไอโอดีนจากทะเลสู่ดอย เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการ ตามโครงการพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับสำนัก งานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.63 และประสานการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮด รวมทั้งเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมดำเนินการส่งมอบต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก ปจว./ปชส.กพร.บก.
ทรภ.1