คนไทยไม่ทิ้งกันส่งกำลังใจให้กัน ช่วยเหลือกัน แล้วบอกกับตัวเองว่าสู้ ๆ เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.

คนไทยไม่ทิ้งกันส่งกำลังใจให้กัน ช่วยเหลือกัน แล้วบอกกับตัวเองว่าสู้ ๆ เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.

วันที่ 26 พค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธาน มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ กล่าวถึง ผู้ที่มีจิตกุศล ช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยให้การสนับสนุนวัตถุดิบครัวกลางชุมชน 26 ชุมชนในเมืองเชียงใหม่ และครัวกลาง พระราชทานอีก 2 แห่งที่วัดป่าพร้าวนอกและวัดสันติธรรม มีไส้กรอกเบทาโกร 700 แพ็ค แพ็คละ ครึ่งกิโลกรัม โดยมีบริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัดร่วมสนับสนุน ไข่ไก่ 4,200 ฟองผักกาดม่วงอินทรีย์ 1,200 กิโลกรัม เงินสนับสนุนค่าแก็สชุมชนละ 400 บาท ร่วมสนับสนุนโดย ท่านทรงฤทธิ์ ธรรมไชย เครือข่ายบ้านมั่นคงเชียงใหม่

ทั้งนี้บริษัท เบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนไส้กรอกกับโครงการ ฮักกั๋นปั๋นกิ๋น โดยมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ จำนวนรวม 4,000 แพ็ค น้ำหนักรวม 2,000 กิโลกรัม มูลค่าเกือบ 300,000 บาท นายชัยยา มะลิดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และทีมงานทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนกิจกรรม ฮักกั๋นปั๋นกั๋นกิ๋นในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ยามวิกฤตโควิด-19 สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือ การส่งกำลังใจให้กัน ช่วยเหลือกันไป แล้วบอกกับตัวเองว่าสู้ ๆ เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่