คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำเดือนมีนาคม 2566 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

” คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน ”

“ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ”

รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอนำเสนอพระพุทธศาสนา เรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ที่ได้เริ่มไถ่ชีวิตโค – กระบือ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 จนถึงปีปัจจุบันมากกว่า 575 ตัว จากข้อมูลบันทึกธนาคารวัว ควาย วัดป่าดาราภิรมย์ หลังจากไถ่ชีวิตโค – กระบือ แล้วได้นำโค – กระบือไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

ณ วัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย วัว เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย – วัว พระครูสังฆรักษ์ วีวัฒน์ วีรวฑฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้บอกศรัทธาสาธุชนผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ” ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ”

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำเดือนมีนาคม 2566 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก