ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 38 ทำการสำรวจพื้นที่ดอยเขาแก้ว เตรียมทำแนวกันไฟ ป้องกันสถานีด้านสื่อสารโทรคมนาคม

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 38 ทำการสำรวจพื้นที่ดอยเขาแก้ว เตรียมทำแนวกันไฟ ป้องกันสถานีด้านสื่อสารโทรคมนาคม

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 38 ทำการสำรวจพื้นที่ดอยเขาแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งทางเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ อาทิ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อทำแนวกันไฟ ตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ ดอยเขาแก้ว ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยสามารถกำหนดพื้นที่และนำมาวางแผนเพื่อทำแนวกันไฟบนดอยเขาแก้วได้เป็นที่เรียบร้อย