ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุฯออกมาตรการขั้นเด็ดขาดผ่านการบังคับใช้กฎหมายเร่งแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุฯออกมาตรการขั้นเด็ดขาดผ่านการบังคับใช้กฎหมายเร่งแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในรายการจังหวัดมุกดาหารพบประชาชน ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร และถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค ว่า สัปดาห์ที่แล้วได้เดินทางไปรับฟังการมอบนโยบายของรัฐบาลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองและได้รับมอบนโยบายเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด สำหรับพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง 72 กิโลเมตร ช่วงที่ผ่านจังหวัดมุกดาหาร ก็มีเกาะดอนที่เกิดตามธรรมชาติหลายจุดซึ่งอยู่ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างไทย – ลาว ถือว่าเป็นของประเทศเพื่อนบ้านของเรา จุดดังกล่าวนี้ก็ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามายังฝั่งไทย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะขณะนี้จังหวัดมุกดาหารได้ไปประชุมคณะกรรมการศูนย์ยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งได้มอบหมายให้นายอำเภอและคณะกรรมการศูนย์ยาเสพติดอำเภอได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดข้าวฝั่งเข้ามาส่งผลให้เกิดอันตรายกับลูกหลานในจังหวัดของเรา จากการดำเนินการมาตรการต่างๆ อาจจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกบ้าง เนื่องจากมีการตั้งด่าน การจัดชุดลาดตระเวนโดยเฉพาะตำบลเป้าหมายในพื้นที่ก็อยากให้ญาติพี่น้องของบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ไปตักเตือนเขาให้เลิก ปัจจุบันได้รับรายงานแล้วว่าบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันถ้ามีหลักฐานก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายตำรวจเข้าไปดำเนินการ ซึ่งจะมีการดำเนินการกวาดล้าง มีมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อลูกหลานของเราและพี่น้องของเราในประเทศไทย ในขณะที่ผู้หลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นมีโทษรุนแรงมากจะต้องถูกจับเข้าคุกเสียอนาคต
นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวมุกดาหารทราบว่า ถ้าท่านใดมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารโดยตรงหรือทำหนังสือส่งมาถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และหากพบบุคคลหรือข้าราชการผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องให้ส่งเป็นเอกสารลับมาทางจดหมาย ในเรื่องนี้เรากำลังช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยซึ่งประชาชนทุกคนต้องช่วยกัน จะมาพึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวไม่ได้ ประชาชนทุกคนก็ต้องแจ้งข้อมูลมา

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177