ยโสธร” จัดโครงการ เครือข่ายร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบทำงานต่างประเทศ”

ยโสธร” จัดโครงการ เครือข่ายร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบทำงานต่างประเทศ”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น นายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม มอบหมายให้
นายสราวุฒิ ทำทอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นประธาน เปิดโครงการ เครือข่ายร่วมรณรงค์ ป้องกันการหลอกลวง และรักรอบทำงานต่างประเทศ นายเดชผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญ การ กล่าวว่า แรงงานไทย ไปทำงานต่างประเทศ ปี 2563 จำนวน 9,000 20 คน ส่งรายได้เข้าประเทศจำนวน 8703 16 ล้าน ในแต่ละปีมีผู้ถูกระงับการเดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ เป็นจำนวนมากซึ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีข้อมูลการถูกระงับ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี 2562 จำนวน 36 คนปี 2563 ผ่านมาเพียง 5 เดือน มีผู้ถูกระงับการเดินทางถึง 11 คน โดยมีคนหางานในเขตอำเภอกุดชุม ถูกระงับการเดินทางจำนวน 5 คนในพื้นที่ตำบลกำแมดตำบลหนองแหนตำบลหนองหมีและตำบลกุดชุม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยโดยเฉลี่ยรายละ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท ขณะเดียวกัน การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหา ที่ผู้นำชุมชนจะต้องใส่ใจ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่อำเภอกุดชุม จำนวน 30 คนซึ่งอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรขออนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังมีกระบวนการลักลอบการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกจำนวนหนึ่ง ด้วยการออกเงินกู้ดอกเบี้ยสูงโดยมีการเร่ขายสินค้าบางนามีนายทุนอยู่เบื้องหลังจึงเป็นที่มาของการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ฉะนั้นการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 75 คน จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสร. ในเขตพื้นที่เป้าหมาย สร้างชุมชน ดูแลคน ดูแลบ้าน/

//พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน