ตำรวจลูกครูจัดกองทุนการศึกษามอบให้นักเรียนของพ่อได้ตลอดไปเพื่อสืบสานปณิธานอาชีพครูของลำพอง ศาสนะสุพินธ์ การให้การศึกษาคือกุศลอันยิ่งใหญ่

ตำรวจลูกครูจัดกองทุนการศึกษามอบให้นักเรียนของพ่อได้ตลอดไปเพื่อสืบสานปณิธานอาชีพครูของลำพอง ศาสนะสุพินธ์ การให้การศึกษาคือกุศลอันยิ่งใหญ่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-

การจัดกองทุนการศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ตลอดไป รายนี้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการทำการกุศลที่ยิ่งใหญ่ คือให้การศึกษา และเพื่อเป็นการสืบสานปณิธานของ ครู ลำพอง ศาสนะสุพินธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองวิทยาคาร บ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยการเปิดเผยของ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อายุ 52 ปี เมื่อ1 ก.พ.2564 ว่า.- ตนเองเป็นบุตรของคุณพ่อ ลำพอง ศาสนะสุพินธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยเหลือการศึกษา ลูกหลานบ้านโนนเมืองในขณะนั้น ท่านได้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ เมือปี พ.ศ.2545 อายุได้ 58 ปี เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานความดีในการช่วยเหลือทางการศึกษาให้บุตรหลาน จึงได้จัดมอบทุนการศึกษา ชื่อ ทุนการศึกษาคุณพ่อลำพอง ศาสนะสุพินธ์ โดยจัดเป็น กองทุนการศึกษา นำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่ลูกหลานบ้านโนนเมือง ที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา โดยครั้งแรกได้จัดกองทุนการศึกษา ด้วยเงิน 60,000 บาท ให้คณะครู กรรมการสถานศึกษา บริหารให้งอกเงย โดยมอบทุนในวันเด็กของทุกๆปี จนปัจจุบัน18ปี มีเงินกองทุนถึง 123,679.40 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองช่วยเหลือทั้งมอบเงินทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา สมทบอีกด้วย

ในปีนี้2564 มีปัญหาโรคโควิด-19 ไม่มีการจัดงานวันเด็ก จึงจัดมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 29 ม.ค. 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนเมืองวิทยาคาร บ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกลมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายสมัย คำภาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯปัจจุบัน นายวชิระ ศิริกิจ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ นายอำนวย แก้วมา ครูชำนาญการพิเศษ เลขาฯ ผู้ปกครองและคณะครู พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับสภ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบทุน จำนวน 51 ทุน ยอดเงิน 9,900บาท มอบทุนชั้นละ 5 ทุน ตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่3 เงินกองทุนได้แก่ ดอกเบี้ย 15,476.87 บาท แบ่งเป็นทุน64%เงิน9,905.20บาท พัฒนาโรงเรียน 16%เงิน2,476.30บาทสำรอง20%เงิน3,095.37บาท เป็นทุนชั้นอนุบาลชั้นละ450บาท2ชั้นเงินทุน200-150-100บาท,ทุนชั้นป1-ม.3 จำนวน45ทุนชั้นละ5ทุน เงิน9,000บาท ทุนละ300-250-200-100บาท

ผู้รับทุน ระดับอนุบาล อาทิ อนุบาล2 ที่1ดช.ชยางกูร จอมว่าง เงิน200บาท,อนุบาล3 ที่2ดญ.ณพัชร์ประภา ริบู่ เงิน150บาท,ระดับประถม ปีที่1 ที่1ดญ.อธิชา จอมสว่าง เงิน300บาท,ประถม2ที่2ดญ.ณัฐธิดา หรสัตย์ เงิน250บาท,ประถม3ที่3ดช.นฤพล อรุณปรีเงิน200บาท,ประถม4ที่4ดช.อาภิเดช ดีเยี่ยงอย่าง เงิน150บาท,ประถม6ที่5ดช.อรรถชัย แก้วผลึก เงิน100บาท ชั้นมัธยม ปีที่1ที่1ดญ.ปาริชาติ อรรถชัย เงิน300บาท,ปีที่2ที่2ดญ.มัลลิยา ศรีธาตุ เงิน250บาท,ปีที่3ที่3นส.นวลพรรณ ชูศรีนาค เงิน 200บาท ที่4นายจิรพงษ์ เชียงเครือ เงิน150บาท ที่5 นส.อรปรียา คำเมือง เงิน100บาท

พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ กล่าวว่า.-จัดทุนด้วยเงินส่วนตัวเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณพ่อลำพอง ศาสนะสุพินธ์ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อ ในการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรหลานบ้านเกิดท่าน ทีจะมีการมอบทุนจากเงินกองทุนได้ตลอดไปไม่มีหมด หากท่านใดจะสมทบเงินกองทุนแจ้งที่กระผมได้ที่ เบอร์092 414 9399 “การกุศลที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้การศึกษา”

ผู้อำนวยการ สมัย คำภาบุตร โรงเรียนบ้านโนนเมืองวิทยาคาร ต.ดงลิง ออ.กลมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า.-นับว่าเป็นกองทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือลูกหลานได้ตลอดไปอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของอดีตผู้อำนวยการ ลำพอง ศาสนะสุพินธ์ เราคณะครู ผู้ปกครอง จะรักษากองทุนและเพิ่มพูน เพื่อบุตรหลานให้เป็นคนดีตลอดไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-