อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วันที่(30 เมษายน 2562) เมื่อเวลา 15.30 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางอรุณรักษ์ ศรีระษา ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 280 คน พระสงฆ์ 21 รูป

ณ วัดสุวรรณบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

»»»««««««««««««««
ภาพ/ข่าว :: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด