คณะหอการค้าต๋าโจว แดนแผ่นดินใหญ่ เข้าพบนายกเมืองพัทยา หารือแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันในอนาคต

คณะหอการค้าต๋าโจว แดนแผ่นดินใหญ่ เข้าพบนายกเมืองพัทยา หารือแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันในอนาคต

มีรายงานว่า หอการค้าต๋าโจว นำโดย Mr.Liu Jiangdong ประธานหอการค้าต๋าโจว และตัวแทนสมาชิกเข้าพบนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยา เพื่อเข้าคาราวะและพูดคุยหารือแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ ทางสมาชิกได้แนะนำตัวต่อนายกเมืองพัทยา พร้อมกล่าวว่าใรการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความแนบแน่นอย่างยั่งยืนและหวังว่าทางเมืองพัทยาจะให้การตอนรับหอการค้าต๋าโจวเพราะในอนาคตจะมาลงทุนกิจการที่ไทยอีกหลายโครงการ

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวขอบคุณทางคณะหอหารค้าต๋าโจว พร้อมเผยว่า หลังการเปิดประเทศ ได้มีนักลงทุนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก ก่อนโควิดพัทยามีนักท่องเที่ยวพัทยาต่อปีประมาณ 18 ล้านคน ซึ่งสัดส่วนของชาวจีนอยู่ที่ 2 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวที่มายังเมืองพัทยา

ความสัมพันธ์ไทยกับจีนเป็นเสมือนเมืองพี่เมืองน้องต่อกันมานาน หากทางหอการค้าต๋าโจวต้องการจะมาลงทุนอะไร หรือต้องการให้อำนวยความสะดวกด้านไหน ขอให้แจ้งประสานมายังเมืองพัทยาพร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

อนึ่ง เมืองต๋าโจวเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สำหรับหอการค้าต๋าโจว ซึ่งก่อนตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2017 เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกภาคเอกชนของเมืองต๋าโจว ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดกว่า 30,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศจีนใน 16 เมือง ทำการค้าขายระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านการค้าขายเพียงอย่างเดียว ยังให้ความสำคัญไปทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา มีมูลค่าการค้าโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านหยวน