นครนายก – พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประจำปีการศึกษา 2565

นครนายก – พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประจำปีการศึกษา 2565

ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประจำปีการศึกษา 2565 ให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 จำนวนทั้งสิ้น 947 คน

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านทฤษฏี และปฏิบัติ เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มาบรรยายเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองแรงงาน เทคนิคการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน โดยภายในงานยังพบกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ มารับสมัครงาน สมัครเรียนด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครนายกร่มเย็น 77 ปี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก