ร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี บุญคูณลาน อำเภอจังหาร ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี บุญคูณลาน อำเภอจังหาร ประจำปี 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน ประเพณี “บุญคูณลาน อำเภอจังหาร” ประจำปี 2566 โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร โดยภายในงานมี การจัดแสดงสินค้า OTOP การประกวดธิดาบุญคูณลาน การประกวดขบวนแห่ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประกวดซุ้มวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดการทําอาหารไทจังหาร การประกวดแข่งขันตา มาลีลา และการประกวดฟ้อนรำประยุกต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอจังหาร และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่

ทั้งนี้ บุญคูณลาน เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน มีความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน และบุญคุณของข้าว ที่หล่อเลี้ยงชีวิต นอกจากนี้เป็นการแสดงออก ถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนา มีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อว่า แม่พระโพสพ มีอำนาจที่สามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนา ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงมีพิธีบูชาแม่โพสพ ก่อนที่จะลงมือทำนา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวในที่สุด ซึ่งจะสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวให้มีแต่ความผาสุกความเจริญ สืบไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ