ตำรวจแห่งชาติพร้อมจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่มอบถุงยังชีพอำเภอสุวรรณภูมิและโพนทราย

ตำรวจแห่งชาติพร้อมจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่มอบถุงยังชีพอำเภอสุวรรณภูมิและโพนทราย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

เมื่อวันนี้ 2 พ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.3)) เป็นประธาน พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ธนชาติ รอดครองตัน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พลตำรวจตรีกิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก พิษณุ วัตถุ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมครอบครัว และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และจิตอาสาพระราชทาน ทุกท่าน
ร่วม มอบถุงยังชีพแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ เวลา 11.00 น.สภ.สุวรรณภูมิ ณ ศูนย์พักพิงวัดบ้านฮ่องสังข์ ม. 3 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ประกอบเลี้ยงอาหาร มอบถุงยังชีพ แจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 200 ชุด คหบดีมอบ 150 ชุด และเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ บ้านฮ่องสังข์ จำนวน 6 ราย,เวลา 13.30 สภ.โพนทราย เดินทางโดยสารทางเรือเข้าหมู่บ้านดอนหม่วย ม.3 ต.โพนทราย อ.โพนทราย พร้อมมอบถุงยังชีพ 200 ชุดช่วยเหลือผู้ยากไร้ 3 ราย
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.3)) ประธาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน

และได้สั่งการให้ระดมสรรพกำลังข้าราชการตำรวจ เข้าให้การช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และได้มอบหมายให้ตัวผมเองนำสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมถุงยังชีพ มามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมทั้งฝากความห่วงใยและขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ได้ฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีได้รับความปลอดภัยทุกคน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดขึ้น เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว