นายกเมืองพัทยาขอบคุณความร่วมมือกลุ่มประมงพื้นบ้านร่วมขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเก็บขยะกระทงกลางทะเลวันพระจันทร์เต็มดวง

นายกเมืองพัทยาขอบคุณความร่วมมือกลุ่มประมงพื้นบ้านร่วมขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเก็บขยะกระทงกลางทะเลวันพระจันทร์เต็มดวง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในงานเทศกาลวันลอยกระทงเมืองพัทยาปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงศอมาตย์ที่ร่วมกันออกเรือเก็บขยะกระทงในทะเลวันนี้

ทั้งนี้ เมืองพัทยากำลังขับเคลื่อนการพัฒนาสู่แนวทาง NEO Pattaya ศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพื้นที่พิเศษ EEC ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างมีส่วนร่วม

ซึ่งนอกจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาได้ส่งเสริมไปจะควบคู่กับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองพัทยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรม ต้องขอบคุณชาวบ้านกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงศ์อมาตย์ที่มาส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดที่ดีให้กับงานลอยกระทงเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง