พะเยา หมอกควันยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเต็มที่

พะเยา หมอกควันยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเต็มที่

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้มสนธิกำลังออกปฏิบัติการตรวจลาดตระเวนกดดันผู้ลักลอบเข้าป่าและเผาป่า ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์เขต ขอความร่วมมืองดการเผาเด็ดขาด เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า หลังในพื้นที่พบค่าหมอกควันพุ่งสูงต่อเนื่องและยังคงพบสถานการณ์ไฟป่าต่อเนื่อง โดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 56 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 85 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 114 ไมโครกรัม ส่งผลต่สุขภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันไฟป่าพะเยา เจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์ไฟป่า ต่างเริ่มระดมสนธิกำลังออกลาดตระเวนในเขตป่า ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการกดดันไม่ให้ผู้ที่เข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของป่าได้ทำการจุดไฟเผาป่าขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ หลังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เกรงจะส่งผลกระทบค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน เนื่องจากยังพบสถานการณ์ภายในพื้นที่เขตพื้นที่รอยต่อ จนสามารถมองเห็นภาวะหมอกควันได้อย่างชัดเจน

 

โดยได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำการออกลาดตระเวณ และตั้งจุดสกัดชาวบ้านที่จะเข้าไปหาของป่าโดยจะทำการลงชื่อและตรวจยึดอุปกรณ์ที่จะนำไปจุดไฟได้ไว้ หากมีการพบ รวมทั้งหากมีไฟป่าเกิดขึ้นก็จะทำการระงับและดับไฟทันที่ เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้เริ่มมีปริมาณเชื้อเพลิงจากเศษใบไม้ใบหญ้าที่เกิดอาการแห้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นและจะเป็นชนวนทำให้เกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันได้ดังนั้นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังได้เข้าประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการที่จะป้องกันและงดการเผาในช่วงนี้อย่างเด็ดขาด ขณะที่สถานการณ์หมอกควันพบว่ายังมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่ นอกจากนั้นยังคงพบหมอกควันที่เข้าปกคลุมอยู่ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยค่า หมอกควันยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง โดย PM 2.5 อยู่ที่ 56 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 85 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 114 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ