ผอ.ชลประทานเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำใช้ดับไฟป่าและทำความชุ่มชื้น รวมไปถึงมีน้ำอะไหล่สำรองไว้ใช้ต่อการผลิตน้ำประปา

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำใช้ดับไฟป่าและทำความชุ่มชื้น รวมไปถึงมีน้ำอะไหล่สำรองไว้ใช้ต่อการผลิตน้ำประปา หากประชาชนมีการ
ใช้น้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนี้คาดจะมีการใช้น้ำมากและช่วงมีหมอกควันจากPM2.5และ10 เพิ่ม

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าภาพรวมของแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลางจำนวน
12 อ่างและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 117 อ่าง มีปริมาณน้ำรวมเกินกว่าร้อยละ 60 ทำให้การบริหารจัดน้ำในปีนี้ได้ดีขึ้นถึงจะมีค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ที่ 1,028 มม. ค่าเฉลี่ยปกติ 1,151 มม. น้อยกว่าเกณฑ์ 11% แต่มีการกักเก็บน้ำแหล่งสำรองไว้รองรับพร้อมสนับสนุนภาระกิจการทำความชุ่มชื้นและดับไฟป่า สลายหมอกควันจากค่าฝุ่นละอองPM2.5และ 10 ที่เพิ่มขึ้น ไว้ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามการใช้น้ำของประชาชนจากน้ำประปาะ ช่วยการฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น หากมีการใช้น้ำเกินจากหรือมากขึ้น จากปริมาณที่ได้จัดเตรียมไว้ ชลประทานเชียงใหม่
พร้อมส่งน้ำดิบผลิตประปาได้ต่อเนื่องจากน้ำสำรองของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและ อ่างเก็บน้ำแม่จอหลวงสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและผลิตน้ำประปาได้จนถึงเดือนพฤษภาคม และช่วยเหลือเกษตรกรตลอดแนวคลองชลประทานแม่แตง ตั้งแต่เขตเมืองไปจนถึงอำเภอสันป่าตอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้น้ำประปา โดยเฉพาะในช่วงที่ร้อนจัด มีหมอกควันปกคลุมใช้น้ำเพื่อทำความชุ่มชื้น แหล่งน้ำสำรองพร้อมสนับสนุน.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์