พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ในวันที 23 – 24 ก.พ. ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ในวันที 23 – 24 ก.พ. ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ///////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62 เวลา 17.00 น. นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพีน้องประชาชนชาวแม่สาย ประกอบพิธีขึ้นต้าวทั้งสี่ และถวายผ้าคาดเอว ถวายมาลัยคล้องพระศอพระเจ้าพรหมมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย ต่อมาในเวลา 18.30 น. ผู้เข้าร่วมงานบุญได้ประกอบพิธีสวดนพเคราะห์ เวลา 19.09 น. นายสมศักดิ์ คณาคำ จุดเทียนชัย ถวายพระเจ้าพรหมมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฟังปาฐกถาธรรม
สวดนพเคราะห์ แขกผู้มีเกียรติถวายกัณฑ์เทศน์ และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา – กรวดน้ำ – แผ่เมฆตา
ในวันที่ 24 ก.พ.62 หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ในแม่สาย ได้ตั้งขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช ตั้งแต่หน้า สภ.แม่สาย เพื่อเข้าสู่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย เวลา 09.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถวายเครื่องสักการะตามลำดับ ประธานในพิธีจุดเทียนอัญเชิญดวงวิญญาณพระเจ้าพรหมมหาราช และจุดเทียนถวายเครื่องบวงสรวง จำนวน 9 เล่ม พราหมณ์กล่าวคำพิธีบวงสรวง ร่างโองการอัญเชิญแบบล้านนา พร้อมลั่นฆ้อง ประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สาย จำนวน 500 คน ฟ้อนรำถวายการแสดง เวลา 10.09 น. ผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงได้ประกอบพิธีสืบชะตาหลวงให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัวผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้
โกเฮง – หัวหน้าข่าวชัดประเด็นจริงแม่สาย สิงห์ – ชายแดน หนุ่ม – ดอยไตยแดง

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน /////// ขอถวายสกู๊ปข่าวบวงสรวงเทิดพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าพรหมมหาราชปฐมกษัตริย์องค์แรกแห่งสยาม