ชลบุรี-นายกเมืองพัทยานำทีมแถลงผลงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารเมืองพัทยาครบ 1 ปี ชี้ความคืบหน้า 4 เป้าหมาย ชูใช้ธรรมะทำงาน

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยานำทีมแถลงผลงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารเมืองพัทยาครบ 1 ปี ชี้ความคืบหน้า 4 เป้าหมาย ชูใช้ธรรมะทำงาน

วันที่ 24 ก.ค.66 ที่ห้องประชุมทัพพระยา 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงานแถลงผลงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารเมืองพัทยาครบ 1 ปี โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวท่ามกลางตัวแทยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน สภานักเรียนเมืองพัทยา และสื่อมวลชน

โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวเปิดและแถลงงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารเมืองพัทยาครบ 1 ปี พร้อมเปิดซิดีทัศน์บรรยายรายละเอียดการทำงานรอบ 1 ปีที่ผ่านมากับความคืบหน้าของ 4 เป้าหมาย 15 นโยบาย ที่ได้นำมาทำให้เป็นรูปธรรม และพร้อมยกระดับให้มีความเป็นสากล ก้าวทันโลก สร้างรากฐานเพื่อนำเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยเป้าหมายที่ 1 คือเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีการจัดอีเว้นท์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องที่ไม่ว่างเว้น ทำให้โรงแรมร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยาคึกคัก แถมด้วยร้านค้าขายดี ให้คนในพื้นที่ได้มาขายของสร้างรายได้โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย เช่น การยกระดับงานพลุนานาชาติ จนได้รับรางวัลเหรียญทองจากเกาหลีใต้

และเรื่อง Part-time Center ที่ออกแบบให้คนพัทยาได้งานผู้ประกอบการได้คน ทำให้คนที่เรียนกลางวันสามารถมาทำงานหารายได้พิเศษเสริมในตอนค่ำคืน คนที่ไม่สามารถมาทำงานได้ทุกวันสามารถสร้างรายได้ดูแลตนเองในวันว่าง โครงการจัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 2 คือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใน 12 เดือนที่ผ่านมาสะสางโครงการที่ค้างคาตั้งแต่ในช่วงโควิด เช่น ถนนที่ทำมาเป็นระยะเวลา 2 ปีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง ได้แก่ ถนนเทพประสิทธิ์และพัทยาสาย 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ รวบรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานท่อต่างๆ ให้อยู่ในระบบดิจิทัล สามารถทำ open data ให้หน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้

และใช้ระบบ IOT ในการบริหารจัดการดูแลและสามารถเปิด-ปิดไฟฟ้าบนถนนนำร่อง 2 เส้นทางผ่านมือถือ ให้บริการประชาชนในด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยการขยายพื้นที่หมอถึงบ้านพยาบาลถึงเรือนและต่อยอดด้วยการทำ Telemedicine เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยการส่งเสริมโครงการสะอาดก่อนสว่าง ชุมชนนำร่องดูแลตนเองถึง 8 ชุมชน

ตลอดจนให้บริการเก็บขยะสร้างภาพประทับใจด้วยมาริโอ้ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากมาถ่ายรูปด้วย พลิกภาระให้เป็นพลังของเมืองด้วยโครงการ Smart Senior ที่เตรียมผู้สูงวัยให้เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์

เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนและไม่เป็นภาระพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ดูแลทุกช่วงวัยด้วยนโยบายพัทยาสีขาว ให้ความรู้ ป้องกันยาเสพติด และบำบัดผู้ติดยาเพื่อคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ บริการประชาชนทั่วถึง และบริการทำบัตรประชาชนให้ถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บริการจัดเก็บภาษีผ่านทางมือถือจ่ายได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง

อีกทั้ง แก้ปัญหาน้ำท่วมโครงการวางท่อแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ท่อระบายน้ำเลียบทางรถไฟ ติดตั้งบ่อสูบที่แยกมุมอร่อยสาย3 ซอยหนองใหญ่ และสุขุมวิทพัทยา 81 โครงการสายด่วน 1337 Max. 365 วัน แก้ไขเร่งด่วน 6,054 ราย ให้ข้อมูลทันที 226,578 ราย ส่งต่อและติดตาม 4,711 ราย

ส่วนเป้าหมายที่ 3 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ยกระดับเกาะล้าน แหล่งท่องเที่ยวติดอันดับของเมืองพัทยา ด้วยการยกสำนักงานเกาะล้านให้มีรองปลัดดูแลโดยตรงสามารถลดขั้นตอน สามารถบริหารจัดการได้รวดเร็วขึ้น และ Emergency Refer เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินให้ทันท่วงทีด้วยเฮลิคอปเตอร์

กำกับติดตามโครงการเตาเผาขยะบนเกาะให้แล้วเสร็จ โครงการยกระดับ Old Town นาเกลือ ให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องอาคารจอดรถอัจฉริยะลานโพธิ์ ปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงทางเท้า อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวตลอดถนนชายหาดพัทยา ท่องเที่ยวปลอดภัยราคาเป็นธรรมดูแลโดยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

เป้าหมายที่ 4 เรื่องการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลาง EEC, รื่องการเปิดโครงการหลักสูตรคนเก่งที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และโรงเรียนทางเลือกเก่งวิชาและเก่งกีฬาที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 เปิดหลักสูตรภาพยนตร์ 11 หลักสูตรใน 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่สายอาชีพรองรับพัทยาสู่การเป็นเมืองภาพยนตร์,

ตลอดจนเรื่องโครงการเสาโพลอัจฉริยะ 90 ต้น ที่สามารถให้แสงสว่าง wifi กล้องวงจรอัจฉริยะและติดตาม PM2.5 แลพเรื่องบริหารจัดการเมืองและงบประมาณต่างๆ อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบ ERP เตรียมเข้าสู่ Smart Governance ซึ่งนโยบายและโครงการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เมืองพัทยาสามารถขยายฐานการเติบโตได้อย่างมั่นคง ก้าวสู่การเป็น Smart City ได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของเมืองพัทยาต่อไปในอนาคต

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีประชากรตามทะเบียนบ้านทั้งสิ้นประมาณ 1.2 แสนคน และอีก 4-5 ล้านคนเป็นประชากรแฝงที่มาทำมางาน ไม่รวมนักท่องเที่ยวอีกนับล้านคน ทำรายได้เข้าประเทศมาเป็นจำนวนมาก เมืองพัทยาถือว่ามีคุณูปการให้ประเทศเพราะสร้างรายได้กว่า 3 แสนล้านเข้าประเทศเช่นกัน

ในฐานะผู้บริหารเมืองพัทยา ต้องทำให้เมืองพัทย่มีความพร้อมมากที่สุด แต่เนื่องด้วยติดปัญหาข้อราชการในการทำงานจึงต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเมืองพัทยาไม่สามารถจัดการเองได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งการทำงานอาจเจอปัญหาต่างๆ บ้าง ซึ่งต้องขอบคุณพี่น้องข้าราชการเมืองพัทยาที่นำนโยบายของผู้บริหารเมืองพัทยาไปช่วยปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ข้าราชการถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาเมืองพัทยา หนึ่งปีที่ผ่านมายอมรับว่าทำงานหนักและอาจมีเหนื่อยบ้าง แต่ก็มีความสุขและสนุกกับการทำงาน เราทำพยามทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ต้องร่วมมือกับทุกฝ่าย พยามยามมองปัญหาเหมือนใบ้ไม้ แม้จะใบไม้จะร่วงทุกวันแต่เราก็จะเก็บทุกวัน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน

นายกเมืองพัทยา ยังกล่าวถึงแนวทางการทำงานในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยว่า ใช้ธรรมะเยอะๆ เพราะการทำงานในสมัยนี้สามารถสะท้อนผ่านโซเชียลมีเดียได้ ซึ่งมีทั้งข้อดี คือโซเชียลสามารถช่วยให้เหตุผล ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นสู่โซเชียลได้โดยตรงอย่างชัดเจน และก็มีข้อเสีย คือเรื่องอคติอละการต่อว่าแบบหยาบคาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของโลกโซเชียล ซึ่งก็สามารถปล่อยวางได้แล้ว