นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 5 มกราคม 2566 ที่วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา จากนั้น นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีได้นำส่วนราชการร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ข่าวจังหวัดนครนายก