จ.สุโขทัย ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

จ.สุโขทัย ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

จังหวัดสุโขทัย ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้ม 7 วัน เทศกาลปีใหม่ 2565 และขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเทเสียสละ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุโขทัย เพื่อสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยได้ตั้งจุดบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 22 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเรียกตรวจยานพาหนะ รวม 36,849 คัน ดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก รวม 3,983 ราย ควบคู่กับด่านชุมชน ในการช่วยป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ให้ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ซึ่งในช่วงควบคุมเข้ม 7 วันของจังหวัดสุโขทัย ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ขณะที่การเกิดอุบัติเหตุ รวมจำนวน 30 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ รวม 34 ราย

แบ่งเป็นเพศชาย 24 ราย และเพศหญิง 10 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ และรถปิคอัพ สาเหตุหลัก การเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเทเสียสละ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งให้รวบรวมข้อมูล และถอดบทเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939