นครนายก แถลงข่าวโรงเรียนจัดงานบรรยายธรรมมะเพื่อชีวิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนปิยชาติพัฒนาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องการจัดบรรยายธรรมะเพื่อชีวิต โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน

นครนายก แถลงข่าวโรงเรียนจัดงานบรรยายธรรมมะเพื่อชีวิต
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนปิยชาติพัฒนาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องการจัดบรรยายธรรมะเพื่อชีวิต โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้กำหนดจัดงานบรรยายธรรมะเพื่อชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ (หน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)เวลา 14.00น.-17.00น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เสนอขายบัตรชมบรรยายธรรมะล่วงหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกจำหน่ายบัตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง หากท่านพบเห็นสามารถให้การสนับสนุนได้ตามความสมัครใจ

สมบัติ เนินใหม่// รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก