ร้อยเอ็ด/… สรุปสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 28 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โรงรับจำนำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ร้อยเอ็ด/…
สรุปสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 28 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โรงรับจำนำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563) จำนวน 276 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 144 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 456 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 455 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 27,075 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 24,922 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,153 คน

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงรับจำนำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การณ์ติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนที่จำนำทรัพย์สิน ไม่เกิน 5,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.125 บาท จากเดิมเสียค่าดอกเบี้ยในอัตรา 1 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ ดังกล่าว

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน