แสดงความยินดี : พลตำรวจตรีทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร

แสดงความยินดี : พลตำรวจตรีทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร และ ชยุต เมธาวิชิตชัย ประธาน ชมรมผู้สื่อข่าวและกัลยาณมิตรกลุ่มจริงใจสายบุญ ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ในโอกาสที่ สวัสดีคลีนิกเวชกรรม ประสบความสําเร็จในการรักษาฯด้วยสมุนไพรกัญชาขึ้นปีที่ 5 สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ 093-438-1515 หรือ 099-492-6996