จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จันทบุรี สร้างความเข้าใจแรงงานต่างด้าว ลดความหวาดหวั่นเดินทางกลับบ้าน ส่วนรถสินค้าเดินทางเข้า – ออกตามปกติ ขยายเวลาต่อทะเบียนแรงงานไปถึง 30 มิถุนายน 63

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จันทบุรี สร้างความเข้าใจแรงงานต่างด้าว ลดความหวาดหวั่นเดินทางกลับบ้าน ส่วนรถสินค้าเดินทางเข้า – ออกตามปกติ ขยายเวลาต่อทะเบียนแรงงานไปถึง 30 มิถุนายน 63

ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี บรรยากาศแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่จะเดินทางกลับบ้านเนื่องจากวิตกกังวลว่าจะกลับภูมิลำเนาไม่ได้ คลี่คลายแล้ว วันนี้มีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่มาทำงานในราชอาณาจักรไทย รอกลับบ้านเล็กน้อยเนื่องจากไม่ทราบข่าวว่าชายแดนปิดชั่วคราว เจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจแก่แรงงานต่างด้าวเพื่อลดความตื่นตระหนก อีกทั้งทางกัมพูชาก็ไม่อนุญาตให้แรงงานที่มาทำงานในประเทศไทย กลับภูมิลำเนาในช่วงนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ยกเว้นรถขนส่งสินค้า ที่ยังเดินทาง เข้า – ออกได้ตามปกติ

โดยแรงงานต่างด้าวที่มารอกลับภูมิลำเนาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชั้นใน มีบัตรอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทย ทางเจ้าหน้าที่ ตม./ทหาร สาธารณสุข และจัดหางานได้ชี้แจงว่าการขึ้นเบียนขอต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในราชอาณาจักรไทย ทางกระทรวงแรงงานได้ขยายการต่ออายุไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน ส่วนแรงงานที่บัตรขาดแล้วก็อนุโลมให้ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ชายแดนจันทบุรีไม่มีความวุ่นวาย แรงงานเข้าใจและยอมกลับไปที่ทำงานเหมือนเดิม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งปิดด่านพรมแดนทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ควบคุมโรคติดต่อ ไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง ทางจังหวัดจันทบุรี จึงสั่งปิดจุดผ่านแดนทั้ง 5 จุด เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า 3 จุด และ ด่านถาวร 2 แห่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ แต่ให้ผ่านได้เฉพาะรถบรรทุกสินค้าที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน เท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ทหารพรานนาวิกโยธิน และหน่วยกักกันสัตว์มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถที่ผ่านเข้า – ออกด่าน และอนุญาตเพียงพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ 2 คน เท่านั้นที่สามารถผ่านแดน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก