ดร.กัลยาณี ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษร่วมกับททท.ลงพื้นที่ให้กำลังใจชุมชนจัดแสดงแสงสี เสียงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ดร.กัลยาณี ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษร่วมกับททท.ลงพื้นที่ให้กำลังใจชุมชนจัดแสดงแสงสี
เสียงต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ชุมชนละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษเปิดเผยว่า เมื่อคืนนี้เวลา 19.00 น .ได้เชิญ นางธมลวรรณ เจริญวงศ์พิศิษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ลงพื้นที่ชุมชนละทาย อ.กันทรารมย์ ไปที่โรงละครสายเสยโปรโมชั่น เพื่อเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมละทายโมเดลและร่วมชมละครย้อนประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเส้นทางอพยพสายที่ 5 ชุด อรุณเบิกฟ้าเหนือลำน้ำมูล คนดีศรีละทาย ซึ่งนายดาเรศ พลศักดิ์ ประธานเครือข่ายชุมชนละทาย ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษและนายประทิน สายเสน กรรมการเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษและ เป็นผู้กำกับการแสดงแสงสีเสียง

โดยมีการจัดพื้นที่และเตรียมผู้แสดงไว้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯที่เดินทางมาแวะพักที่ชุมชนละทาย จำนวน 2 บัส ประมาณ 80 คน
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ขอบคุณ ผอ. ททท สำนักงานสุรินทร์ ที่ให้ความสนใจร่วมเดินทางมาชม เป็นการให้กำลังใจชุมชนละทายโมเดลที่กำลังเติบโตในด้านการจัดการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการท่องเที่ยวได้เองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

จึงส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยช่วยประชาสัมพันธ์ ให้เห็นการจัดแสดงที่มาจากการร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่มีการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น หากติดตลาดแล้วจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนท่องเที่ยวได้มาก และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วย
นางธมลวรรณ เจริญวงศ์พิศิษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ได้เห็นการทำงานของชุมชนละทายแล้วเห็นว่าทุกคนทำงานด้วยใจ จึงอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสร้างพลังให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่พักแบบโฮมสเตย์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น กลุ่มการจัดการแสดง ผู้ประอบการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านเพื่อช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ททท. ยินดีสนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมิติการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น จะให้คำแนะนำและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

***************
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ