เกษตรเกาะยาว ชวนมอบข้าวใหม่ปลอดภัย แทนใจสู่คนที่รัก เป็นของขวัญปีใหม่

เกษตรเกาะยาว ชวนมอบข้าวใหม่ปลอดภัย
แทนใจสู่คนที่รัก เป็นของขวัญปีใหม่
เกษตรอำเภอเกาะยาว ขอเชิญชาวนทุกท่านมอบข้าวใหม่ ปลอดภัย มีไอโอดีน แทนใจสู่คนที่รัก
เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้คนที่รักมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างบุญ กุศลอีกทางหนึ่ง ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจในการประกอบอาชีพการเกษตร ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้พวกเราตลอดไป

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า ช่วงนี้อำเภอเกาะยาวเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอำเภอเกาะยาวมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สะอาดสวยงามทั้งทางบกและทางทะเล กลางทะเลอันดามัน อีกทั้งคนมีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนญาติพี่น้อง เป็นเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วให้กลับมาเยือนเกาะยาวอีก นอกจากนี้ยังมีอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะนาข้าวอินทรีย์ ที่อยู่ในช่วงระยะเก็บเกี่ยวในพื้นที่หลายร้อยไร่ กำลังเป็น
ทุ่งสีทอง สุดสายตา ในพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่ ทำให้นึกถึงเพลงของหยาด นภาลัย อดีตศิลปินนักร้องชื่อดังในอดีต “ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทอง เห็นข้าวออกรวงน่ามอง ดุจแสงทองสีแห่งศรัทธา…” ซึ่งข้าวของเกาะยาวมีลักษณะเด่น คือ
มีความปลอดภัย เนื่องจากใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการผลิต ส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ปลอดสารเคมี อีกทั้งรสชาติดีเนื่องจากนาอยู่กลางเกาะ ทำให้น้ำทะเลซึมเข้ามา ส่งผลดีให้ข้าวมีกลิ่นหอม อร่อย อีกทั้งรสชาติเข้มข้น เปรียบเสมือนตอนเราทำอาหารถ้าได้ใส่เกลือสักนิด ก็ทำให้อาหารมีรสชาติเข้มข้นขึ้น ซึ่งข้าวเกาะยาวมีให้เลือกซื้อหลายพันธุ์แล้วแต่ชอบมีทั้ง ข้าวดอกมะลิ 105 กข 43 กข 79 ไรซ์เบอร์รี่ อยุธยา หอมดอกติ้ว หอมสุพรรณ

มะลิดำหนองคายฯลฯ ซึ่งใครที่ได้ลิ้มลองแล้วต้องติดใจสั่งซื้อเพิ่มเติมแทบทุกราย
เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวเพิ่มเติมว่าคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม ให้ความเคารพรักญาติมิตร โดยในโอกาสปีใหม่ทุกปีจะมีของขวัญให้กันเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความเคารพ จึงขอเชิญชวนมอบข้าวใหม่ ปลอดภัย มีไอโอดีน แทนใจสู่คนที่รักเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้คนที่รักมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค แล้วยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอำเภอเกาะยาว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างบุญ กุศลอีกทางหนึ่ง ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจในการประกอบอาชีพการเกษตร ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้พวกเราตลอดไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อข้าวสารติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตร
อำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ 0 7659 7127