สกัดเข้มชายแดนหลังโควิดในพม่าทะลุ 8 หมื่นราย

สกัดเข้มชายแดนหลังโควิดในพม่าทะลุ 8 หมื่นราย

กรมทหารพรานที่ 36 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกำลังออกลาดตระเวนและ วางแนวลวดหนามหีบเพลง สกัดการลักลอบเข้าเมือง หลังพบว่า ผู้ติดเชื้อโรคโควิดในพม่าทะลุ 8 หมื่นกว่ารายแล้ว

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน จัดกำลังลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของแรงงานต่างด้าว ทั้งป้องปรามการค้ายาเสพติด ตัดไม้ และอาวุธสงคราม โดยสั่งการให้ ร้อยตรี ผนุวัฒน์ เตชะปัญญาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3607 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ จากฐานปฏิบัติการสันเขตบ้านเสาหิน พร้อมกำลังพล ทำการเฝ้าตรวจเส้นทางธรรมชาติ ช่องทางและจุดเสี่ยงต่าง ๆที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางในการเดินเท้าเข้ามาของแรงงานต่างด้าว บริเวณบ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสั่งการให้ ร้อยตรี ประทีป เมืองชุม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3604 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ จากฐานปฏิบัติการออเลาะ ทำการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในภูมิประเทศ และริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเขตชายแดนไทย บริเวณ บ้านออเลาะ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติทั้งสองพื้นที่เหตุการณ์ปกติ ไม่พบการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกวันนี้ แนวโน้มผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย เมียนมา ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้กว่า 1,000 ราย ซึ่งทางด้านกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมา เผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ ประจำวันที่ 22 พ.ย. 63 มีผู้ติดเชื้อรวม 79,246 ติดเชื้อวันเดียว 1,398 และมีผู้เสียชีวิตรวม 1,739 ติดเชื้อวันเดียว 17 ราย สถานการณ์ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง

ดังนั้นประชาชนคนไทยจึงไม่ควรประมาท การ์ดอย่าตก ยังคงต้องเข้มมาตรการป้องกันตนเอง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ เมื่อเข้าใช้สถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศได้ ขอประชาชนไม่ต้องตระหนกและมั่นใจในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ห้องปฏิบัติการและระบบรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีทีมสอบสวนโรคที่ทำงานร่วมกับ อสม. ในพื้นที่ ค้นหาเชิงรุก ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ หากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที ทำให้จำกัดวงของการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างในชุมชน

—————————————–
ทศพล / แม่ฮ่องสอน