กองกำลังผสมฝึกการปฎิบัติในการร่วมใช้กำลังการเข้าปิดล้อมตรวจค้น.และการฝึกท่วงทำนองของการรบของกำลังพล ร่วมทหารร้อย.3ฉก.ม.3 ด่านศุลกากรแม่สาย ตร.ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง(ฝ่ายความมั่นคง)อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

ฝึกปฏิบัติการร่วม

ระหว่าง วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 กองกำลังผสมฝึกการปฎิบัติในการร่วมใช้กำลังการเข้าปิดล้อมตรวจค้น.และการฝึกท่วงทำนองของการรบของกำลังพล ร่วมทหารร้อย.3ฉก.ม.3 ด่านศุลกากรแม่สาย ตร.ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง(ฝ่ายความมั่นคง)อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยฝึก ซ้อม ที่สนามยิงปืนบ้านสันนา ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การฝึกทักษะครั้งนี้ถือว่าเป็นการฝึกทักษะปฎิบัติการจู่โจมทั้งบูรณาการหลายฯด้านโดยใช้กำลังพลผสมจำนวน 42 นาย โดยการสั่งการของ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นประธาน /นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย/พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตรวจคนเข้าเมือง จว.ชร./ทหารร้อย 3 ฉก.ม.2
การฝึกครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพทั้งประสิทธิผลอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นอำเภอติดชายแดนปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดที่ระบาดอยู่ในขณะนี้จึงเป็นผลให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของอำเภอที่ติดชายแดนซึ่ง นายอำเภอแม่สาย จึงได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าควรมีชุดปฎิบัติการเฉพาะกิจขึ้นมาจึงมีผลการฝึกและปฏิบัติในห้วงเวลาดังกล่าว