ศรีสะเกษ !! โครงการชลประทานศรีสะเกษเสริมสันอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ เพิ่มระดับเก็บกักไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ศรีสะเกษ !! โครงการชลประทานศรีสะเกษเสริมสันอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ เพิ่มระดับเก็บกักไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น ที่บริเวณทางระบายน้ำล้น (Spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มระดับเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยมีนายกัณธวัตร สงวนซื่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5 โครงการชลประทานศรีสะเกษ นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานศรีสะเกษ ร่วมกันกรอกกระสอบทรายจำนวน 300 กระสอบ เสริมสันอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มระดับเก็บกักน้ำ ความสูง 50 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งรักษาระบบนิเวศของอ่างฯ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในเขตชุมชนเมืองศรีสะเกษต่อไป

นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทำการก่องสร้างในปีงบประมาณ 2557 มีความจุ 2.45 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 2.491 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 101.77 % ซึ่งการเพิ่มเสริมกระสอบทรายดังกล่าว จะทำให้เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้อีก 300,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดังกล่าวและการนำมวลดินจากการขุดลอกมาก่อสร้างถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำ มีการออกแบบถนนลาดยางพร้อมเส้นทางสำหรับสำหรับรถจักรยาน เพื่อให้เป็นสถานที่การออกกำลังกายของประชาชนในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอีกด้วย

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ