ประชาชนส่วนราชการรอคิวบริจาคโลหิตเพื่อคนป่วย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ประชาชนส่วนราชการรอคิวบริจาคโลหิตเพื่อคนป่วย
7 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 น.
ประชาชนอาสาสร้างความดีโดยการไปบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะร่างกายที่หอประชุมอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาร่วมทำการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บโลหิตที่ได้รับบริจาคมาเข้าเก็บสมทบเพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป ในวันนี้มีทั้งประชาชน ทหารพรานจากกองบังคับการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ตำรวจตระเวนชายแดน334 อาสาสมัครรักษาดินแดนแม่อาย พระสงฆ์ ตำรวจภูธรแม่อาย นำโดย พตอ.ชลเทพ ใหม่ไชย สมาชิกจากธนาคาร ธกส แม่อาย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 คณะครู นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่อาย อีกหลายหน่วยงานที่มารอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไป ในวันนี้มีผู้มาสมัครใจบริจาคโลหิตจำนวนทั้งหมด 197 คน และได้โลหิตจำนวน 158 ยูนิค 63,200 ซีซี(ยูนิคละ 400 ซีซี ) และยังได้มีประชาชนอาสาบริจาคดวงตาจำนวน 14 ราย และอาสาบริจาคอวัยวะร่างกายจำนวน 14 ราย บริจาคร่างกายเพื่อเป็นหมอใหญ่อีกจำนวน 3 ราย เพื่อเป็นประโยชน์กับการแพทย์ที่จะนำไปช่วยให้กับประชาชนที่มีความต้องการต่อไป