ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถ ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า พสกนิกรชาวไทยได้น้อมถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพัฒนาและปกป้องพสกนิกรชาวไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใด ๆ ประเทศไทยจึงมีเอกราชมาถึงทุกวันนี้

////////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี