ผู้ว่าฯพังงา เล็งกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ช่วงงานประเพณีปล่อยเต่า 2564

ผู้ว่าฯพังงา เล็งกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ช่วงงานประเพณีปล่อยเต่า 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญๆของจังหวัด รวมทั้งแนวทางและวิธีการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ดีขึ้นระดับหนึ่ง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ให้หน่วยงานราชการต่างๆได้จัดโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การจำหน่ายสินค้า รวมถึงงานอีเว้นท์ต่างๆขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่จัดงานประเพณีปล่อยเต่าประจำปีที่อำเภอท้ายเหมือง เพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวและผู้คนให้เข้ามาในจังหวัดพังงา ให้เกิดการจับจ่ายของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ห้องพัก และร้านค้าชุมชน พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองแห่งความน่าอยู่ และเมืองแห่งความสุข ต่อสายตานักท่องเที่ยว