ตราด-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราด

ตราด-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราด

.
(23 ก.ย. 66) บริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราด โดยเป็นประธานโดยร่วมกับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล และปลากะพง จำนวน 300,000 ตัวลงสู่ทะเล ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสำคัญของประเทศไทย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมทั้งปล่อยขบวนเรือประมงพื้นที่บ้านในการนำพันธุ์ลูกุ้งทะเล และพันธุ์ปลาไปปล่อยเพื่ออนุบาลไม้ตามแนวป่าชายเลน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เกิดความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมง

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ด่านกักสัตว์ตราด ด่านตรวจประมงตราด ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูลให้กับรัฐบาลตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

โอกาสเดียวกันนี้ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาช่องทางการค้า การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัญหาในการพัฒนาช่องทางการค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก โดยเฉพาะการพัฒนาในจุด No man’s land หรือในจุดที่ไม่ได้เป็นของใครอย่างชัดเจน ตนเองจะได้นำเรื่องนี้ไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับปรุงบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะในจุดที่ถนนทรุดโทรม ซึ่งไม่เอื้อในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตามปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตราดโดยเฉพาะในอำเภอคลองใหญ่ยังพบในเรื่องของการทำประมง และเรื่องแหล่งน้ำ นับเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด