ปทุมธานีชาวบ้านโวยไปยืนหนังสือขับไล่ผอ.รร.แต่ผอ.สพป.ปทุมธานีเขต1เตรียมนั่งรถตู้หนี

ปทุมธานีชาวบ้านโวยไปยืนหนังสือขับไล่ผอ.รร.แต่ผอ.สพป.ปทุมธานีเขต1เตรียมนั่งรถตู้หนี

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 ธ.ค.64 นายสมบูรณ์ สุขสุแพทย์ อายุ 49 ปี พร้อมด้วยผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบึง ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวนกว่า 30 คน ไปยืนหนังสือขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง ที่สำนักศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
โดยนายนายสมบูรณ์ สุขสุแพทย์ อายุ 49 ปี ตัวแทนศิษย์เก่าและผู้ปกครองบอกว่า วันนี้ทางผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบึงมายื่นหนังขอเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(คนปัจจุบัน)สาเหตุเนื่องจากมีพฤติกรรมส่อถึงการทุจริตการบริหารเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องดนตรีซึ่งเป็นงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 518,900 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามวัตถุประสงค์ที่ขอไป ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งออกเป็น 2 ครั้งดังนี้ครั้งที่ 1 แบ่งออกเป็น 30% ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาใดขึ้น เป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้และมีคุณสมบัติครบถ้วนครั้งที่ 2 เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 70% จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากของมาส่งไม่เป็นปกติตามคุณสมบัติได้ตกลงกันไว้ โดยนำของเก่ามาตกแต่งใหม่ คุณภาพสัญญา คณะกรรมการตรวจรับไม่สามารถเซ็นรับของที่มาส่งได้ ซึ่งผู้อำนวยการ นางครองธรรม แก่นน้อย ได้ใช้พูดเชิงกดดันให้คณะกรรมกรนรับไปก่อน โดยทางร้านจะเพิ่มคุรุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยให้อีกกรรมการตรวจรับไม่ปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการต้องการ คณะกรรมการตรวจรับได้ทำบันทึกเหตุผลในการไม่ตรวจรับครุภัณฑ์ดนตรีไทย ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาได้มาตรวจดูเครื่องดนตรีนำมาส่ง ได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ด้านดนตรีไทย 2 ท่านมาตรวจคุณภาพเครื่องดนตรีไทยเป็นหัวหน้าคณะดนตรีไทย มีความเห็นตรงกันว่าไม่ได้คุณภาพ ซึ่งพวกเราจึงนำหนังสือสองฉบับมายื่นให้กับ ผู้อำนวยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1

ด้านนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ อำนวยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้เดินลงมารับหนังสือบริเวณหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และกล่าวว่าซึ่งจะทำหนังสือให้ผอ.เขตการศึกษาประถมศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงชี้แจงมาและจะได้ชี้แจงให้กับผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้ทราบอีกครั้ง
ต่อมาในขณะที่ชาวบ้านรอยื่นหนังสือถึงผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1 ก็ได้มีรถตู้ที่ติดป้ายสพป.ปทุมธานี เขต 1 ขับออกไปชาวบ้านจึงไปดักรถเอาไว้เมื่อเปิดประตูรถมากูพบกับนางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1 อยู่ในรถคันนั้นและตัวแทนของผู้ปกครองก็ได้ยื่นหนังสือขับไล่ผอ.โรงเรียนบ้านบึงให้โดยนางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1 ก็นั่งรับหนังสืออยู่ในรถตู้ และบอกว่าตนเองไม่ได้หนี ส่วนเรื่องต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเป็นไปตามขบวนการและจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งทางด้านกลุ่มของชาวบ้านที่ไปยื่นหนังสือไม่พอใจที่ว่าทำไมผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1 ต้องนั่งรถตู้หนีก็แค่ลงมารับหนังสือกันดีๆก็ได้ทำไมต้องให้ชาวบ้านรอและนั่งรถหนีแบบนี้

หมายเหตุนายสมบูรณ์ สุขสุแพทย์ อายุ 49 ปี 0899850077

สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน